Modellbyggare / Djur och natur

Bland uppdragsbivarna kan nämnas:

Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium

Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm:

Basutställningen Liv i Vatten :15 montrar med havsdjur och havsmiljöer

(bläckfiskar, fiskar, pirålar, sjögurkor, havsborstmaskar, ålgräs, musslor, snäckor, svampdjur, räkstim, mm )

samt basutställningen Natur i Sverige

Stenshuvud Naturum (kvalster, sandödla, nattsländelarv, lövgroda,mm)