Illustratör

Faktaillustration inom växter, djur, natur och biologi.
Artbilder, tvärsnitt och miljöer.
Vetenskapliga och populärvetenskapliga illustrationer i färg eller svartvitt.

Fik.kand 1982 efter studier i biologi och konst vid Göteborgs universitet. Sedan dess har jag arbetat för olika forskare med vetenskapliga publikationer.

Jag har även deltagit i många bokprojekt.
Som exempel kan nämas:

Bland mina uppdragsgivare kan också nämnas: